بزرگترین تنظیم برای اعتبار بازار شرکت ها

بانک ها آنها را به وام های متقابل وام می دهند و یا آنها را به تعهدات وام های وثیقه ای ساخت یافته (CLOs در کوتاه مدت) و فروش آنها را به سرمایه گذاران نهادی.بانک ها آنها را .

ثبات بازارهای هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (AI) برای کنترل مطلوب یک سیستم موجود مفید است، یکی با خطرات به وضوح درک شده است. در تطبیق الگوها و مکانیزم های کنترل پیشرفت می کند.هوش .

ماشین نابرابری ثروت بازنشستگان

بدین ترتیب، چگونه چنین برنامه هایی تنظیم و اداره می شوند، احتمالا صرف هزینه های مدیریت مالی دارایی را افزایش می دهد در حالی که جمع آوری مالیات و مجازات برای افزایش خزانه داری.