ابوالفضل معدنپور

ابوالفضل معدنپور سفارش جدید (۶۲۲۲) سفارشی بدین شرح از نفیسه کیانی دریافت شده است: (سفارش #۶۲۲۲) (مرداد ۹, ۱۴۰۱) محصول تعداد قیمت توسعه یک مدل مناسب برای ارزیابی میزان بلوغ مدیریت ریسک سازمانی ۱ هزار تومان۰.۰۰ جمع کل سبد خرید: هزار تومان۰.۰۰ قیمت نهایی: هزار تومان۰.۰۰ آدرس صورتحساب نفیسه کیانیتهرانامیریهراه آهن ۲۰ متری جوادیه کوچه […]

ابوالفضل معدنپور

ابوالفضل معدنپور سفارش جدید (۶۱۷۴) سفارشی بدین شرح از نفیسه کیانی دریافت شده است: (سفارش #۶۱۷۴) (تیر ۲۶, ۱۴۰۱) محصول تعداد قیمت مرحله قتل (#۰۴۰۰۹۸) ۱ هزار تومان۱۰.۰۰ جمع کل سبد خرید: هزار تومان۱۰.۰۰ روش پرداخت: پرداخت امن زرین پال قیمت نهایی: هزار تومان۱۰.۰۰ آدرس صورتحساب نفیسه کیانیتهرانامیریهراه آهن ۲۰ متری جوادیه کوچه سلیمانی پلاک […]

HTML Email

HTML Email درخواست مشاوره نام و نام خانوادگی: سارا همتی پست الکترونیک: sarah.hematii@gmail.com شماره تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۷۱۹۴ حوزه فعالیت: آزمایشی موضوع مشاوره: توسعه سازمانی متن پیام: آزمایشی آزمایشیآزمایشی آزمایشی آزمایشی آزمایشی آزمایشی آزمایشیآزمایشیآزمایشیآزمایشیآزمایشیآزمایشی This email was built and sent using Visual Form Builder.