ممیزی سیستم مدیریت کیفیت گلپخش اول

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت گلپخش اول مبتنی بر استاندارد بین المللیiso9001 وممیزی استاندارد  GDP توسط شرکت IMQ ایتالیا در تاریخ سی ام و سی و یکم شهریور ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت این ممیزی با حمایت و راهنمایی مدیرعامل شرکت گلپخش اول و یکایک مدیران و همکاران این مجموعه در انبار مرکزی، شعبه جنوب تهران و […]