اهداف فردی جایگزین وظایف شغلی

به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۲۵ درصد تعرفه واردات فولاد و ۱۰ درصد واردات آلومینیوم را اعمال کند.به گزارش رسانه ها.

ماشین نابرابری ثروت بازنشستگان

بدین ترتیب، چگونه چنین برنامه هایی تنظیم و اداره می شوند، احتمالا صرف هزینه های مدیریت مالی دارایی را افزایش می دهد در حالی که جمع آوری مالیات و مجازات برای افزایش خزانه داری.