پوتین، ترامپ و خطر هسته ای

این ایده که یک سلاح هسته ای با ضعف تولید می تواند به عنوان یک سلاح هسته ای با عملکرد بالاتر متفاوت باشد، فاقد درک کامل از چگونگی انتشار اطلاعات در جهان است.این ایده که یک سلاح هسته .

بزرگترین تنظیم برای اعتبار بازار شرکت ها

بانک ها آنها را به وام های متقابل وام می دهند و یا آنها را به تعهدات وام های وثیقه ای ساخت یافته (CLOs در کوتاه مدت) و فروش آنها را به سرمایه گذاران نهادی.بانک ها آنها را .

ثبات بازارهای هوش مصنوعی

هوش مصنوعی (AI) برای کنترل مطلوب یک سیستم موجود مفید است، یکی با خطرات به وضوح درک شده است. در تطبیق الگوها و مکانیزم های کنترل پیشرفت می کند.هوش .